JUDr. Soňa Nathová
Kontakt


IČO: 66206928

Spojovací 852, 541 01, Trutnov

judr.nathova@email.cz

+420 733 185 046

facebook.com/sona.nathova
Rada vlády pro lidská práva
Dne 4.2.2019 Vláda ČR schválila mé jmenování do Rady vlády pro lidská práva a tím započalo mé 4 leté funkční období.