Kontakt
facebook.com/sona.nathova

Spojovací 852
541 01
Trutnov

email: judr.nathova@email.cz


   tel:  733 185 046

Profil


Já, JUDr. Soňa Pechová nyní Nathová, jsem otevřela advokátní kancelář již v roce 1991. Mé advokátní praxi předcházelo 10 let pracovního poměru u Okresního soudu v Trutnově a to ve funkci soudkyně – předsedkyně senátů trestního, občansko-právního i opatrovnického.

Dne 4.2.2019 vláda schválila mé jmenování za člena Rady vlády pro lidská práva. Tím začíná mé čtyřleté funkční období.
členové rady: zde

Jako advokát poskytuji právní porady, zejména se snažím spory řešit mimosoudně – smírně. Právní zastoupení mé kanceláře je především v rodinných sporech, ve vypořádání majetku i v trestních obhajobách závažných trestných činů.

V posledním období se specializuji na poskytování komplexního poradenství pro firmy a na pomoc klientům při insolvenci, zejména kvalifikovaným postupem při oddlužení.

Úzce spolupracuji s partnerskými advokátními kancelářemi JUDr. Daniela Pavelky – Advokátní kancelář Hlohovec (Slovensko) a Dr. Zbigniewa Swita – Advokátní kanceláře Kamienna Góra, Legnica a Wroclaw.