JUDr. Soňa Nathová
Kontakt


IČO: 66206928

Spojovací 852, 541 01, Trutnov

judr.nathova@email.cz

+420 733 185 046

facebook.com/sona.nathova
Advokacie

Zabývám se v současné době především těmito úkony :

drobné právní porady
projednání věci s protistranou
sepis návrhů na smír a dohod o narovnání
sepis vyjádření, žalob, odvolání, dovolání
sepis kupních smluv a darovacích smluv o převodu vlastnictví k nemovitostem
sepis dohod dle ust. § 757 nového občanského zákoníku – o úpravě poměrů nezletilých dětí, o úpravě majetkových poměrů manželů, bydlení a výživného
zastoupení v dědickém řízení


Advokacie je vykonávána dle Osvědčení České advokátní komory Praha, od 1.3.1991, pod evidenčním číslem 01150.

V roce 2023 budu téměř výhradně zastupovat společnost, zabývající se chovem koní.
Úkony budou prováděny přímo na provozovnách této společnosti.