JUDr. Soňa Nathová
Kontakt


IČO: 66206928

Spojovací 852, 541 01, Trutnov

judr.nathova@email.cz

+420 733 185 046

facebook.com/sona.nathova
Životopis
1957 narození v Kroměříži
1977 složení maturitní zkoušky na Gymnáziu v Kroměříži
1977 přijetí ke studiu na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy Praha
1981 složení státní závěrečné zkoušky z oboru právo
1982 složení rigorózní zkoušky a získání titulu JUDr.
1982 složení justiční zkoušky na Ministerstvu spravedlnosti
1982 zvolení soudcem Českou národní radou
1982 – 1991 výkon funkce soudce u Okresního soudu v Trutnově
1991 složen slib advokáta před Českou advokátní komorou
1991 – doposud výkon advokacie
2000 intenzivní kurz anglického jazyka
2008/2009 studium na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy Praha
2018 kurz hlasové výchovy v Českém rozhlase Praha
2019 jmenování do Rady Vlády ČR pro lidská práva
2019 absolvován základní mediační výcvik u CMI u PhDr.Potočkové