Kontakt
facebook.com/sona.nathova

Spojovací 852
541 01
Trutnov

email: judr.nathova@email.cz


   tel:  733 185 046

Právní služby

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

Uzavírání dohod mezi spornými stranami – zprostředkujeme smírné mimosoudní vyřešení sporů.

Poradenství a zastoupení ve věcech rodinného práva – výchova, výživa, styk – děti, rozvody.

Poradenství a zastoupení ve věcech vypořádání majetku – zejména při rozchodu partnerů a při rozvodu manželství.

V posledních měsících jsme rozšířili své služby o oblast insolvence – zejména oddlužení, kde poskytujeme profesionální poradenství, které spočívá v zjištění okruhu věřitelů, přesné výše dluhů, zajištění všech potřebných listin, a provedení propočtu výše příjmů – podáváme jen návrhy, které vyhovují všem zákonným podmínkám.

Sepisujeme či připomínkujeme smlouvy – darovací, kupní, o věcných břemenech – služebnostech a reálných břemenech, nájemní aj.

Provádíme komplexní právní poradenství ve firmách a společnostech – v oblasti pracovní, obchodní, finanční i insolvenční.

Realizujeme obhajoby v trestních případech – doprava i závažná trestná činnost.

Mnoho let se zabýváme poradenstvím a zastoupením i ve věci invalidních důchodů a náhrad za ztrátu na výdělku (renty), odškodnění po úrazech aj.

Zastupujeme v řízení před správními orgány – zejména v oborech dopravy, stavebnictví, nebo na katastru nemovitostí.

Sepisujeme stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Strasbourgu, které se podávají po vyčerpání všech opravných prostředků, které jsou možné v rámci České republiky.